Αγία Τριάς Χάλκης

Αυτός ο ιστότοπος είναι αφιερωμένος στην ιστορία της βιβλιοθήκης της Μονής Αγίας Τριάδος στη νήσο Χάλκη (σήμερα Heybeliada, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, στη θάλασσα του Μαρμαρά). Oι εν εξελίξει έρευνες γύρω από αυτή την βιβλιοθήκη αποτελούν την πρώτη φάση ενός εκτενέστερου ερευνητικού προγράμματος σχετικά με τις ελληνικές βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συγκροτηθείσα τον 16ο αιώνα από τον πατριάρχη Μητροφάνη Γ´, η εν λόγω βιβλιοθήκη, η οποία τότε αριθμούσε περί τα 200 χειρόγραφα, κίνησε το ενδιαφέρον και την περιέργεια δυτικών περιηγητών καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας της. Ο βασικός της πυρήνας φυλάσσεται σήμερα στην βιβλιοθήκη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ενώ πολλά χειρόγραφα αποσπάσθηκαν ανά τους αιώνες και εντοπίζονται σήμερα σε διάφορες συλλογές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Χειρόγραφα

Η παρούσα σελίδα θα τροφοδοτείται κατά την πρόοδο του ερευνητικού προγράμματος και θα προσφέρει περιγραφές χειρογράφων, τις οποίες θα υπογράφουν διάφοροι συνεργάτες του ερευνητικού προγράμματος. Στο τέλος του ερευνητικού προγράμματος, αυτές οι περιγραφές θα συγκεντρωθούν σε δύο ξεχωριστούς καταλόγους. Ο πρώτος αφορά τα χειρόγραφα που φυλάσσονται ακόμα στην Κωνσταντινούπολη (Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, συλλογή Αγίας Τριάδος ή « Αγία Τριάς »). Ο δεύτερος αφορά εκείνα που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα ιδρύματα : British Library (Λονδίνο), Lambeth Palace Library (Λονδίνο), Österreichische Nationalibliothek (Βιέννη), Bibiliothèque Nationale de France (Παρίσι), Biblioteca Apostolica Vaticana (Βατικανό), Princeton University Library, Bodleian Library (Οξφόρδη), Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Αθήνα), Μονή Ιβήρων (Άθως), Μονή Ξηροποτάμου (Άθως) κτλ.