Καταλογογράφηση ΤΕΙ

Εργαλείο για την πλήρη περιγραφή χειρογράφων εν όψει ενός διαδικτυακού καταλόγου (XML με σήμανση ΤΕΙ)

Υπό κατασκευή (διαθέσιμο προσεχώς)