Κατάλογοι ΤΕΙ

Εργαλείο για τη διαδικτυακή έκδοση (XML με σήμανση TEI) καταλόγων βιβλιοθηκών με παραπομπές στις λίστες αναφοράς της βάσης δεδομένων Pinakes

Yπό κατασκευή (διαθέσιμο προσεχώς)