Παλαιοί κατάλογοι της βιβλιοθήκης της Μονής Αγίας Τριάδος

Έχουν διασωθεί γύρω στους δέκα καταλόγους της βιβλιοθήκης, πλήρεις ή μερικοί. Ο παλαιότερος, ο οποίος ανάγεται στην εποχή του Μητροφάνη, χρονολογείται στον Ιανουάριο του 1572.

Η μορφή των καταλόγων ποικίλλει: άλλοτε πρόκειται για εξαντλητικά ευρετήρια της βιβλιοθήκης τα οποία έχουν συνταχθεί επί τόπου, άλλοτε για καταγραφές επισκεπτών, οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο τα χειρόγραφα που κίνησαν το ενδιαφέρον των τελευταίων.

Inventaires [fr]

Date inventaire Titre Résumé
1677 Covel, John (1675)

Dressé par John Covel lors de son second passage à Chalki, le 26 février 1677.

1778 Sestini, Domenico (1778)

Liste partielle établie par Domenico Sestini le 4 mai 1778.

1840 Mynas, Minoïde (vers 1840)

Inventaire établi vers 1840 par Minoïde Mynas (140 mss).